BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tarcal-tordai ref. hitvallás, a Tarcalon 1562-ben tartott tiszáninneni és Tordán 1563-ban tartott erdélyi zsinatokon elfogadott s ezt követően nemsokára közre is bocsátott vallástétel, mely Beza Tódor „Confessio christianae fidei” (1560.) c. munkája nagy részének átvételével készült s azután általános érvényre és olyan tekintélyre emelkedett, hogy még 1655-ben is szükségesnek látszott közzétenni, mégpedig akkor magyar fordításával együtt. Ebből a kiadásból közölte →Kiss Áron „A 16. században tartott magyar ref. zsinatok végzései” (1881.) közt. Latin szövegét Müller K. F. E. adta ki a „Die Bekenntnisschriften der ref. Kirche” (1903.) között.