BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület, 1878. ápr. 24-én alakult meg s első rendes közgyűlését ez évi aug. 24–25-én tartotta. Majdnem minden évben összeült ettől kezdve közgyűlésre, évenként váltogatva a kebelbeli gimnáziumok székhelyén. E közgyűlésekről mindig adott ki évkönyvet, mely főként az azokon tartott előadásokat közölte. Elnökei voltak: Szegedi Sándor, →Géresi Kálmán, →Dóczi Imre. Buzgalommal karolta fel az egyesület az országos ref. tanáregyesület létesítését, melynek felállításával meg is szűnt.