BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szigetvári ref. egyházmegye, a baranyai, csakhamar az →alsódunamelléki, majd újra a baranyai kerületben, ennek Somogy vármegye területére eső gyülekezeteiből állott. A baranyai kerület megszűnte után a →felsőbaranyai egyházmegyébe olvadtan az alsódunamellékinek lett része, de már 1732-re a →dunántúlihoz csatlakozott, mégpedig három →egyházmegyére oszolva, melyek közül éppen a szigetvári nevet viselő számlált a legkevesebb, mindössze négy egyházat. Ekkorra egyikük, a kaposi, már egyesült a régi →kiskomárominak a maradékával, mire a →gyöngyösmellékinek és szigetvárinak is csakhamar bekövetkezett a velük egybeolvadása, előállván ekként a →belsősomogyi egyházmegye. – →Esperesei közül mindössze egyről tudunk: az egyidejűleg püspökséget is viselő →Szegedi Kis István kálmáncsai lelkészről (1558–1563.).