BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szikszai Benjámin (Makó, 1772. jan. 19. – Makó, 1828. márc. 5.) ref. lelkész. Tanulmányait Debrecenben végezte, hol 1788-ban lépett a felsőbb tanulók közé s azután 1794-től →köztanítóságot viselt. 1798 nyarán külföldre ment, de már a következő év tavaszán Kabára, innen 1803 áprilisában Makóra ment lelkésznek. – Művei: Biblia szövétneke (I. k. a Máté szerinti evangélium magyarázata Fries és mások után). (Szeged, 1814.) Biblia győzedelme (Atyjának, Sz. Györgynek befejezetlenül maradt kéziratából átalakítva és kiegészítve). (Uo. 1824.) A róm. kat. és prot. keresztyének között fennálló unio (2 f.). (Uo. 1824–25.) Próba, vagyis annak vizsgálása és megítélése, mit ér a ref. keresztyéneket olvasásra serkentő csengettyű. (Uo. 1826.)