BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Plachy András (Nemesvarbók, 1755. jan. 18. – Vágújhely, 1810. okt. 7.) ev. lelkész. Nemesvarbókon kezdett tanulni. Ezt Rimaszombaton és Pozsonyban folytatta, ahonnan 1777 őszén Lipcsébe ment s itt okt. 17-től két tanévet töltött. Hazájába visszatérte után nevelősködött, míg 1781 márciusában Selmecbányán →conrector, 1782-ben Egyházmaróton, 1784-ben Turócszentmártonban lelkész lett. Tagja volt a →pesti zsinatnak s mint ilyen, nagybecsű naplót vezetett annak tárgyalásairól. 1792-ben jegyzőjévé, később →esperesévé választotta a →turóci egyházmegye. Innen 1804-ben Vágújhelyre ment lelkésznek. – Szorgalmas írói működést fejtett ki, melynek termékei közül megjelentek: Boldog halhatatlanságnak erős reménye (Szlovák gyászbeszéd Fábri Pál felett.). (Besztercebánya, 1785.) Régi újságok (szlovákul). (Uo. 1786.) Agenda ecclesiastica slavica aug. conf. addictorum… (Uo. 1789.) Agenda ecclesiastica germanica aug. conf. addictorum… (Uo. 1789.) Agenda ecclesiastica hungarica aug. conf. addictorum… (Uo. 1789.) Istennel való társalgás a reggeli órákban… (Sturm után németből fordított szlovák imakönyv, 2 k.). (Uo. 1790.) Nullitas discriminis in articulo fidei de sacra Domini coena inter aug. et helv. conf. fratres. (Pozsony és Komárom, 1791.) Luther Márton életének emléke (szlovákul). (Besztercebánya, 1791.) Gyászbeszéd Pán István felett (szlovákul). (Pozsony, 1794.) Evanjelicky funebral. (Selmecbánya, 1798.) Szentírási beszédek a ker. hitcikkekről és ker. kötelességekről (szlovákul). (Besztercebánya, 1799.) Házi postillák az evangeliumokról (szlovákul 2 k.). (Uo. 1805.) Írt még számos alkalmi verset és saját szerzeményeivel bővítve kiadta a →Tranoscius →énekeskönyvét (1788.).