BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Placskó István (Bakabánya. 1806. aug. 12. – Szarvas, 1855. szept. 7.) ev. esperes. Tanult Selmecbányán, Pozsonyban, majd a bécsi prot. teol. intézetben. Azután →káplán lett Selmecbányán, ahonnan Csábrágsomosra választották lelkésznek. Majd 1848-ban Szarvason lett pap, hol 1850-ben →esperessé tette a →békési egyházmegye. – Művei: Ker. ev. káté (szlovákul). (Pest, (1840.) (XIII. kiad. 1899.) Vezérfonal a konfirmációi oktatáshoz (szlovákul). (Szarvas, 1848.) Beköszöntő prédikáció (szlovákul). (Uo. 1848.) (Magyar fordításban is.) A szarvasi főgimnázium vázlatos története (Értesítő, 1852.). Egyházi szónoklatok. (Uo. 1853.) Beiktató beszéd (→Szeberényi Andort Makóra). (Uo. 1854.)