BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Herbert Henrik (Homoród, 1838. – Nagyszeben, 1905. jún. 16.) ev. tanár. Tanult Nagyszebenben, ahol jogot végzett. Miután 1858–61-ben állami hivatalban működött, pályát változtatott s előbb a berlini, 1863. ápr. 27-től a jenai egyetemen teológiát hallgatott. Visszatérve, már 1863 őszén tanári állást foglalt el Nagyszebenben, melyről 1895-ben nyugalomba lépett. – Egyházi irányú művei: Beiträge zur Geschichte von Schule und Kirche in Hermannstadt zur Zeit Carls des VI. (Nagyszeben, 1877.) Die Reformation in Hermannstadt und dem Hermannstädter Capitel. (Uo. 1883.) Zur Reformationsgeschichte von Hermannstadt (Ev. gimn. értesítője, 1888.). Die Gegenreformation in Hermannstadt zur Zeit Karls VI. (Archiv des Vereines… XXIX. 1899.) Közrebocsátotta a br. Brukenthalhoz intézett nagyszámú levelet (Uo. XXXI. 1901.).