BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Filep Mihály (Nemesbikk, 1821. – Gelej, 1866. jan. 24.) ref. lelkész. A gimnáziumot Miskolcon, a teológiát Debrecenben végezte, hol →contrascribai és →seniori tisztet is viselt. Innen 1853-ban Tiszatarjánba ment →akadémikus rektornak, két év múlva Miskolcra →káplánnak. 1859-ben lelkész lett Gelejen és itt halt meg. – Több irányban folytatott szorgalmas írói működést. Egyházi érdekű művei: Buzgóság oltára. (Miskolc, 1855.) (II. kiad. uo. 1870.) Szent Bertalan-éj (Egyházi Könyvtár, 1859.). Köznapi imák négy hétre templomi használatul. (Miskolc, 1863.)