BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ujszászy Kálmán (Budapest, 1902. dec. 13. –) ref. vallású főkönyvtáros. Budapesten 1921-ben végezte a gimnáziumot. Teológiát Sárospatakon hallgatott, hol 1925-ben →senior lett. 1926-tól egy-egy tanévet Glasgowban, Baselben és Athénben töltött. 1929 szeptemberétől hitoktató volt Sárospatakon, 1930-tól tanítóképzőintézeti vallástanár. 1931-től teol. akadémiai tanár, 1929-ben teol. magántanári képesítést szerzett Sárospatakon, 1932-ben bölcsészetdoktorságot Debrecenben, 1939-ben egyetemi magántanárságot Szegeden. 1951 óta a →tiszáninneni egyházkerület tudományos gyűjteményeinek felügyelője és 1948-tól főkönyvtáros. A →zempléni egyházmegye 1952-ben gondnokává választotta. 1964-től →egyházkerületi →főgondnok, 1969-től az Országos Református Gyűjteményi Tanács ügyvezető elnöke, 1971-től pedig elnöke volt 1974-ig. – Munkái: A prot. theologia főbb irányainak hatása az újszövetségi tudományok művelésére. (Sárospatak, 1930.) A tárgy problémája Rickert ismeretelméletében. (Uo. 1932.) A tanítóképzős cserkészmunka. (Uo. 1933.) A faluszeminárium. (Uo. 1934.) A szellem életének modern megnyilvánulásai és az igehirdetés. (Uo. 1934.) A falu. Útmutatás a magyar falu tanulmányozására. (Uo. 1936.) Kultúra, nemzet, falu (Két előadás). (Debrecen, 1937.) Az „időbeli” és „idői” ember. (Kecskemét, év n.) A falunevelés szellemi alapjai. (Sárospatak, 1938.) A falumisszió és a ref. egyházi falumunka. (Uo. 1939.) Sárospataki törekvések a falu szolgálatára (Szabó Zoltánnal). (Budapest, 1939.) A sárospataki főiskola faluszemináriuma. (Uo. 1947.) Népfőiskolai tapasztalatok. (Uo. 1947.)