BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ujj István (Fulókéres, 1845. nov. 30. – ?Ladamóc, 1903. jan. 5.) ref. lelkész. Az elemi osztályokat Szikszón és a kassai ev. iskolában, a gimnáziumot 1857-től Miskolcon, 1863-tól Sárospatakon, a teológiát 1871-ben ugyanott végezte. →Káplánkodás után 1874-ben Kolbásán, 1879-ben Nagybózsván, 1885-ben Ladamócon lett lelkész. – Művei: A prot. unio története és állása Magyarországon (→Czelder Figyelője, 1886.). A lelkészi jogélet fejlődése a magyar ev. ref. egyházban. (Sárospatak, 1889.) Cikkeket is írt, főleg a →Sárospataki Lapokba.