BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tasnádi Mihály (?, ? – ? ?) ref. ifjú, ki 1625-ben „domesticus”-a volt a →Szepsi Láni Mihály abaújvár-tornai esperesnek. Valószínűleg papnak készült, mert a bekecsi templom fölszentelésén ő is tartott beszédet. (A „Consecratio templi novi…” c. füzetben. Kassa, 1625.)