BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tasnádi Hajas István (Tasnád, 17. sz. első évtizede, – ?, ?) ref. lelkész. Debrecenben tanult, hol 1627. jún. 9-én lépett a felsőbb osztályok elsőjébe. Külföldre is ellátogatván, az 1629–30. téli szemeszterben Oderafrankfurtban, 1630. ápr. 4-én Leidenben, 1632. jún. 23-án Franekerben, 1633. aug. 10-én ismét Leidenben iratkozott be az egyetemre, de már a következő hónapban hazaindult. Megérkezte után még ez év végén →rektor lett Nagybányán, ahonnan 1635-ben Aranyosmedgyesre választották papnak, 1642-ben pedig Zilahon foglalta el az →elsőpapi hivatalt, melyet 1646-ig töltött be. Egyéb életmozzanatairól nem tudunk. – Műve: De aeterna Dei praedestinatione. (Leiden, 1632.) Üdvözlő verset írt →Tölcéki Mihályhoz (1632.) és →Tállyai Z. Mártonhoz (1634.).