BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szeremlei Sámuel (?, 1695. – ?, 1771.) ref. vallású főjegyző, azután tanácsnok, majd főbíró Debrecenben. Valahol Dunántúl született. Pápán és Debrecenben tanult. – Művei: Ker. embernek egész tiszte (Angolból ford.). (Debrecen. 1769.) Magános buzgó könyörgések (Az előbbinek végén). (Uo. 1770.) – Verseket is írt, melyek egyikét →Tóth Ferenc közölte a tiszántúli püspökök életében (129–131. l.). – Apósa volt →Szilágyi Sámuel püspöknek.