BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Salzer János Mihály (Berethalom, 1823. okt. 23. – ?, ?) ev. lelkész. Tanult Segesvárt és 1845 őszétől a lipcsei egyetemen. Erről hazatérve, 1847 őszén tanító lett szülőföldjén, 1852-ben püspöki titkár ugyanott, 1853-ban tanár Medgyesen, ahol 1865 februárjában lelkészi állást foglalt el. 1867 augusztusában szülőföldjére választották lelkésznek. 1882-től káptalani, 1885-től →egyházmegyei →dékánságot viselt három-három évig. 1901-ben nyugalomba lépett. – Egyházi érdekű művei: Zur Geschichte der sächsischen Volksschule in Siebenbürgen (Medgyesi értesítő, 1861. és 1862.). Antrittsrede. (Brassó, 1865.) Darwinismus und Christenthum. (Uo. 1876.) Die Intervallfrage. (Uo. 1880.) Der kön. freie Markt Birthälm. (Bécs, 1881.) Zur ältesten Geschichte des Mediascher Kapitels. (Nagyszeben, 1883.)