BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vízaknai Gergely (?Vízakna, ? – ?, ?) ev. lelkész. Honi tanulása után külföldre ment s 1540. okt. 22-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. 1545-ben →rektor lett Kolozsvárt; 1552 végén betegeskedett, de körülbelül 1553 elejétől →prédikátori tisztet vitt ott pár év múlva bekövetkezett haláláig. – Egyik társa volt →Heltainak a Biblia fordításában. – Kéziratban fennmaradt a Mózesről nevezett ószövetségi könyvekre latinul írt magyarázatainak egy része, nyomtatásban pedig „Az ker. tudománynak egynehány fő articulusiról való könyvecske” (I. kiad. ismeretlen, új kiad. Sopronlövő, 1593.) c. műve.