BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vittnyédy István (Muzsaji) (Sárvár, 1612. dec. 20. – Nezsider, 1670. febr. 13.) ev. vallású nemes. Tanult Sárváron, Csepregen, Sopronban. Iskolái végeztével egy ideig titkára volt gr. →Nádasdy Pálnak, míg 1636-ban ügyvédkedni kezdett Sopronban, hol 1638-ban városi jegyzővé, 1646-ban a város követévé választatott. Majd 1647-ben Sopron vármegyei főadószedő lett, 1649-ben, 1655-ben és 1662-ben pedig a vármegye küldte követéül az országgyűlésre. Bizalmas embere volt a költő Zrínyi Miklósnak. – Részt vett a →Wesselényi-féle összeesküvésben, s a pozsonyi →delegatum judicium elé idézett prot. lelkészek elleni vád alapjául két, állítólag általa írott levél szolgált. Bőkezűen segélyezett prot. iskolákat és egyházakat, így tekintélyes összeggel járult az →eperjesi kollégium felépítéséhez. Alumnusai állandóan voltak külföldi egyetemeken. Felesége halálára (1660.) a wittenbergi, egyik fiáéra (1662.) a tübingeni egyetemi hallgatók írtak gyászverseket, az övére pedig egyik volt alumnusa, →Dömötöri György. Leveleit →Fabó András (2 k., 1871.) adta ki életrajzzal ellátva.

Irodalom: Payr Sándor: M. V. I. (1906.), Hörk József: M. V. I. (Sz. 1907.).