BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Decretalis eskü, a róm. kat. korban törvénybe (decretum) foglalt esküminta, melyet a →Carolina Resolutio kötelezővé tett mindenfajta tisztviselőkre, még az ügyvédekre is. A cél az volt vele, hogy mivel az a Szűz Máriára és a szentekre való hivatkozást is tartalmazza, az ennek szó szerint elmondásától természetesen vonakodó protestánsok kizárassanak minden közhivatalból. Az udvar azonban kénytelen volt a végén is oly értelmű rendelettel enyhíteni, hogy el kell tűrni, ha az esküt tevő nem mondja el a hitébe ütköző szavakat.

Irodalom: Pruzsinszky Pál: A Carolina Resolutio IX. pontja (Prot. Szle, 1906.).