BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Deccard János Kristóf (Sopron, 1686. okt. 21. – ?Sopron, 1764. márc 19.) ev. tanár. Sopronban tanult, míg 1707-ben külföldre ment s ezévi szept. 17-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Négy év múlva hazájába visszatérve, 1712-ben →rektor lett Sopronban. Midőn a jenai tudóstársaság 1740-ben tagjául választotta, székfoglaló értekezésének tárgyává a magyarországi ev. tanítók sanyarú helyzetét tette. Emiatt a felingerült iskolai elöljáróság megfosztotta hivatalától, azonban midőn a kézirat anélkül került vissza Jénából, hogy kinyomatott volna, némi nyugdíjat rendelt számára. Nyugalomban töltött idejét tudományos kutatásokra szentelte. – Művei: Laudatio funebris Christiani Serpilii… (Regensburg, 1714.) Oratio funebris… Michaeli Meissnero. (Uo. 1723.) Laudatio funebris in obitum J. A. Kastenholcii. (Uo. 1724.) Concio parentalis in J. S. Pilgramium. (Ulm, 1739.) Supremi officii munus, quo viro Danieli Hajnoczio… justa solvit. (Uo. 1747.) Latinra fordítva kiadta Pilgramnak egy hátrahagyott művét (1746.). Üdvözlő verset írt Regis Mártonhoz (1707.), gyászverset a Kassai Michaelis Erzsébet Dorottya (1707.), Meissner Mihály (1723.), Kastenholz J. A. (1724.) és Edlinger Anna Rozina (1761.) halálára. Növénytani és történeti munkái kéziratban maradtak.