BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lichner Pál (Modor, 1818. dec. 12. – ?Pozsony, 1884. okt. 4.) ev. tanár. Modorban kezdte iskoláit. Felsőbb tanulmányait Pápán és Pozsonyban végezte. Másfél évi magántanulmányozás után külföldre ment s 1841-ben a lipcsei, még ez évben a göttingeni egyetemnek lett hallgatója. Hazatérve, egy ideig mint műkedvelő tanár tanított Pozsonyban, ahol 1843 áprilisában rk. tanári címet kapott fizetés nélkül, míg 1845 júniusában fizetéses rk. tanári, 1852 szeptemberében rendes tanári állásra lépett elő. 1880-ban nyugalomba vonult. – A Magyar Tud. Akadémia 1859-ben levelező taggá választotta. Egyházi érdekű kútfőközlései: Johann →Pogner’s Verzeichniss über den Bau der ev. Kirche in Pressburg 1636–1683. (Pozsony, 1861.) Johann Liebergott’s Tagebuch von den Verfolgungen (Az előbbivel együtt, egy hosszú bevezetéssel és pótlékul okiratokkal). Micae historico-chronologicae evangelico-pannonicae… (Burius J. műve). (Uo. 1864.) Egyháztörténeti közlemények (Pozsonyi értesítő, 1867.).