BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Murányi kánonok, egy murányi zsinaton valószínűleg 1584-ben elfogadott kánonok, melyeknek 1590-i szlovák kidolgozása 18 cikkbe foglalta s némileg módosította is az eredeti 25 cikket. Gyökeres átdolgozást azonban 1594-ben szenvedett, amikor is teljesen lutheránus szelleművé lettek az eddig ilyen tekintetben állást nem foglaló kánonok, melyek egyúttal 64-re szaporodtak. Az eredeti alakban való szövegét a P. E. I. L. 1875. évi s a →Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár 1903. évi folyama közölte, az előbbi az 1590-i szlovák szöveg magyar fordításával párhuzamosan, mint a →csetneki egyházmegye szabályzatát; az 1594-inek a szövegét szintén az utóbbi közölte.