BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Radácsi Mihály (?, ? – Bártfa, 1567. okt. 21.) ev. esperes, 1539 végéig Hainburgban lelkészkedett s még 1540 tavaszán hely nélkül volt. 1544-re Bártfára került →elsőpapnak. Itt 1546. nov. 2-án →esperes választotta az →öt szabad kir. városi egyházmegye. Mint ilyen, részt vett a korabeli egyházi mozgalmakban és hitvitákban. – A bártfai gyülekezet részére mihamar vasárnapi imákat állított egybe az evangéliumokból, majd 1549-ben hitvallást szerkesztett a Melanchthon „Loci”-ja alapján, melyet azonban elégtelennek talált a király, és végül „Enarrationes in epistolam Pauli ad Timotheum” c. alatt írt egy kéziratban maradt művet.