BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Radán (eredetileg bizonyosan Rádai) Balázs (?, ? – ?, ?) ref. lelkész, 1551-ig Debrecenben működött, de még csak mint általános protestáns irányú. Határozott helvét szellemben ettől fogva mint beregszászi lelkész hirdette az evangéliumot. Ebben a minőségében vett részt a Bereg vármegyei papok 1552-i két hasonló irányú zsinatán. Talán ez az állásfoglalása fanatizált ellene egy katolikust annyira, hogy 1553. máj. 8-án lelőtte. Irodalmi téren is fellépett, de mindössze egy „háborúságnak idején való könyörgés” maradt fenn tőle.