BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ráday-könyvtár, →Ráday Pál kezdte gyűjteni Pécelen, fia, Ráday Gedeon pedig olyan mértékben gyarapította, hogy 1800 körül nem kevesebbre mint 134 ezer forintra volt becsülve az értéke. Állománya némi apadáson ment át, de midőn az 1843. évi országgyűlésen szóba jött, hogy megvásárolják a nemzet számára, igen olcsón lett volna megszerezhető az akkor megszabott 40 ezer forintért. Miután ez a terv nem tudott dűlőre jutni, 1859-ben a vételár felét a család ajándékul adván, a pesti prot. majd ref. →teol. akadémia részére szerezte meg a hazai ref. közönség. 1862-ben szállították Pestre s itt 1912-ben foglalta el jelenlegi helyét.

Irodalom: Pruzsinszky Pál: A R. k. története (1913.), Hamar István: A R. k. újabb története és jelene (1913.).