BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kovásznai I. Péter (?, 1616. v. 1617. – ?Kolozsvár, 1673. júl. 21.) ref. püspök. Iskoláit Debrecenben kezdte, hol 1637. júl. 20-án →subscribált. Azután 1641-ig Sárospatakon tanult, ahonnan →rektornak ment Mádra, innen pedig külföldi egyetemek látogatására. Miután 1643. jún. 12-től a leideni, ezévi aug. 16-tól a groningeni, 1644. máj. 24-től a franekeri egyetemen folytatta tanulmányait, 1646-ban visszatért hazájába, hol még mielőtt hivatalba lépett volna, máris eljárás indult ellene puritánus elveiért. Az 1646 júniusában tartott →szatmárnémeti nemzeti zsinat csak szigorú kikötések mellett engedte meg, hogy lelkész lehessen. Először Fonyon, majd Nagyecseden, 1654-től Nagyváradon lelkészkedett. Itt csakhamar ellentétbe hozták elvei egyházi felsőségével, mely 1655 májusában elmozdította állásából és csak 1656 szeptemberében, miután közben háromheti fogságot is szenvedett s reverzálist adott magáról, helyezte vissza hivatalába. Nagyváradnak 1660 augusztusában török kézre jutása miatt megszűnvén ott az egyházi élet, Erdélybe vonult, hol előbb →Kemény János fejedelem feleségének, majd a Rhédeyeknek volt udvari papja, közben 1662 februárjában Kassán is időzvén, míg végül ugyanez évben Kolozsvárra került lelkésznek. A →Kolozs-kalotai egyházmegye 1668-ban →esperesnek s az →erdélyi egyházkerület egyidejűleg püspöknek választotta. – Az üldözött magyarországi papok érdekében a német fejedelmekhez intézett levelei vádpontul szolgáltak amazok ellen. Irodalmi téren nem munkálkodott, mindössze egy-egy üdvözlő verset írt →Nánási L. Istvánhoz (1670.) és →Komáromi Csipkés Györgyhöz (1671.). A temetésén →Porcsalmi Andrástól magyarul, Pataki Istvántól latinul tartott beszédek ki vannak adva.

Irodalom: Bod Péter: Smirnai szent Polikarpus (1766.), Zoványi Jenő: Puritánus mozgalmak a magyar ref. egyházban (1911.).