BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kovásznai Gotz József (?, ? – ?, ?) ref. esperes, a 19. század első felében bizonytalan időpontok között működött, először 1808-ból, utoljára 1835-ből levén róla említés, de 1839-re halva volt. – Mint magyarbényei lelkész, előbb jegyzője, végül kevés ideig →esperese volt a →nagyszebeni egyházmegyének. – Művei: A szent Péter apostol által egy bokrétába köttetett virtusokkal ékeskedő keresztyén nyolc elmélkedésekben. (Kolozsvár, 1808.) Szentegyházi beszéd… synodus alkalmatosságával… Székelyudvarhelyt… (Nagyszeben, 1825.) Gyászverset írt „Édesanyai busongás” c. alatt két gyermeke halálára (1820.).