BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kovásznai B. Imre (?, ? – ?Szepsi, 1638. jún. 8.) ref. esperes. Hazai tanulása végeztével 1600. máj. 13-án a wittenbergi, ugyanez évi júl. 7-én a hiedelbergi egyetemre iratkozott be. Visszatérvén 1602 tavaszán hazájába, előbb Korláton lett lelkész, 1605 novembere és 1607 júniusa közt Kassán másodpap, 1615-ben Szepsiben →elsőpap. 1635 februárjában →esperessé választotta az →abaújtornai egyházmegye. – Művei: Vigasztaló beszédek (Nyári Istvánnéhoz fia halála alkalmából, →Szepsi Csombor Márton „Udvari schola” c. művében). (Bártfa, 1623.) Halottas prédikáció (Nyári Ferenc felett, 1622 okt.). (Uo. 1624.) Respondeált a „De regeneratione et resipiscentia” (1601.) és a „De sacramentis in genere” (1601.) tartott vitákon.