BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lovich Ádám (Szjelnic, 1760. – Besztercebánya, 1831. dec. 9.) ev. püspök. Tanult Németlipcsén. Malatinában, Nagypalugyán, Késmárkon. Ezután külföldre ment s 1784. máj. 22-én a wittenbergi, jún. 11-én a lipcsei egyetemre iratkozott be. A következő évben hazatérve, szinte három évet nevelőséggel töltött, míg 1788 januárjában a királyi gimnáziumhoz neveztetett ki tanárnak Besztercebányára. Miután 1790 őszén ez róm. kat. intézet lett, elvesztette állását, de egy év múltával ugyanott az ev. egyház alkalmazta →rektornak. 1795 februárjában egyik lelkésznek választották, azonban másfél évig még ezentúl is vezette az iskolát. A →zólyomi egyházmegye 1807-ben →esperessé, a →bányai egyházkerület 1815-ben püspökké választotta. – Művei: Ratio institutionum scholae Neosoliensis… ab a. 1792. (Besztercebánya, 1792.) Német beszéd →Hamaliár Márton püspöki beiktatásán. (Selmecbánya, 1797.) Szlovák gyászbeszéd Raksányi Sámuel felett. (Besztercebánya, 1804.) Letzte Predigt in dem baufálligen Bethause… zu Neusohl. (Uo. 1807.) Szlovák prédikáció a besztercebányai új templom fölszentelésén. (Uo. 1807.) Német gyászbeszéd özv. Kubinyiné Wattay Zsuzsánna felett. (Uo. 1808.) Latin püspöki körlevél. (Uo. 1815.) Ferialia… Petri Balogh de Ócsa… celebrata in ecclesia Neosoliensi. (Uo. 1818.) Egy éneket is szerzett az I. Ferenc osztrák császárrá létekor tartott ünnepélyre (1804.).