BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Chalupka Sámuel (Németlipcse, ? – ?, ?) ev. lelkész. Németlipcsén született a 17. század első éveiben. Tanult Biccsén, hol kántor is volt. Azután külföldre ment s 1622. máj. 23-án a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Hazájába visszatérvén, biccsei tanár, 1627-től kisjeszencei, 1636-tól divékújfalusi, 1637-től liptótarnóci, 1647-től alsókubini, 1657-től trencséni, végül méznevelői lelkész volt. Eközben 1646–47-ben a →liptói, 1648–57-ben az →árvai, 1659–68-ban az →alsótrencséni egyházmegyében esperesi tisztet is viselt. Halálának ideje ismeretlen. – Művei, melyek mind szlovák nyelvűek, a következők: Gyászbeszéd Guzics Jánosné Pongrác Marianna felett. (Trencsén, 1651.) (helytelenül 1641-nek nyomtatva). Ne communicaveris peccatis alienis, azaz: Rövid kifejtése annak, hogy szabad-e bűnösöket az Úr asztalához bocsátani? (Uo. 1651.) Gyászbeszéd Zsitka János felett. (Uo. 1655.) Gyászbeszéd Melcel György felett. (Uo. 1658.) Gyászbeszéd (egy másik) Melcel György felett. (Uo. 1659.) Feleségének tatár rabságba hurcolása és onnan szabadulása. (Uo. 1664.)