BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kolos Dániel (?, 1820 k. – ?Sárospatak, 1878. ápr.) ref. tanár. Sárospatakon tanult, ahonnan külföldre is ellátogatván, a berlini egyetemnek volt hallgatója. 1846-ban jött haza s 1848-ban Berzétére választatott lelkésznek. 1849 áprilisától Felsővályon lelkészkedett, míg 1861-ben a sárospataki teol. akadémiára választatott meg a gyakorlati teológia tanárának. 1868-ban lemondott ez állásáról s ettől fogva hely nélkül volt, míg véget vetett életének. – Művei: Egyházi beszéd a vályi ref. egyház új iskolájának felszentelése alkalmával. (Rimaszombat, év n.) Szabadság, egyenlőség, testvériség. (Sp. Füz. 1861.). Katechetika. (Sárospatak, 1862.) A ker. míveltség elemei (Prédikáció). (Uo. 1863.) Előima és prédikáció Pálóczi →Horváth Mária emlékére. (Uo. 1867.)