BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kolosi Török István (Kolozs, 1611. – ?Nyárádszentmárton, 1652.) unit. esperes. Nevelősködés után tanító lett Kolozson, majd 1631 tavasza és 1636 között lelkész Torockószentgyörgyön. 1640-ben Nyárádszentmártonba ment papnak, s ez évben →generalis notariusnak választatott. Később →esperes is volt a →marosi egyházkörben. – A költészet terén működött. Egyházi érdekű versei: Az szent János evangélista és apostol históriája (Reuchlin nyomán). (Kolozsvár, 1635.) Az kakasról való hasonlatosságban a papok tisztiről való ének. (Uo. 1643.)

Irodalom: Jánosi Béla: K. T. I. (Abafi Figyelője XIV. k.), Versényi György: K. T. I. (Erdélyi Múzeum, 1902.).