BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Holuby József Lajos (Lubina, 1836. márc. 25. – Bazin, 1923. jún. 15.) ev. lelkész. A gimnázium alsó osztályait Modorban, a felsőket, valamint a teológiát Pozsonyban végezte. A bécsi teol. intézetnek is volt növendéke. 1860-tól segédlelkész volt Szakolcán, 1861-ben lelkész lett Nemesváralján s 1883-ban →esperesnek választotta a →trencséni egyházmegye. Ez utóbbi hivatalt 1900-ig viselte, azután meg lelkészi állásáról is nyugalomba lépett. – Kiváló botanikus volt, aki azonban az egyházi irodalom terén is működött a következő szlovák nyelvű műveivel: A nemespodhrágyi ev. egyház rövid története. (Turócszentmárton, 1884.) Prédikáció Tranoscius György háromszázados születési ünnepére. (Uo. 1891.) Egyházmegyei gyűlést megnyitó beszéd. (Rózsahegy, 1894.) (Német fordítása Turócszentmárton, 1894.) A régi zsolnai ev. egyházközség történetének rövid vázlata. (Zsolna, 1910.) (Magyarra ford. Krizsán Zsigmond, Budapest, 1910.) Kéziratban maradt a Trencsén vármegyei összes ev. egyházak története.