BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tirtsch Gergely (Szepesváralja, 1872. márc. I. Kőszeg, 1935. júl. 9.) ev. lelkész. A gimnáziumot Eperjesen, a teológiát Pozsonyban végezte, majd Rostockban és Greifswaldban folytatta tanulmányait. Hazatérte után püspöki titkár lett Balassagyarmaton. s 1898-ban bölcsészetdoktorságot szerzett Kolozsvárt. 1900-ban lelkésznek választották Újpazuára, 1905 végétől pedig a morva-weisskircheni katonai főreáliskola ev. hitoktatója, majd tábori pap volt 1919-ig, midőn Kőszegre ment papnak. – Művei: Leibniz erkölcstana. (Balassagyarmat, 1898.) A socialismus erkölcsi alapja. (Uo. 1899.) Az antinomismus keletkezése és feléledése (Theol. Szaklap, 1905.).