BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tinódi Sebestyén (Tinód, 1510. körül – Sár, 1556. jan. vége) prot. verselő. Iskoláit elvégezvén, 1548-ig főúri birtokokon éldegélt, ettől fogva pedig Kassán lakott, kirándulásokat téve históriás énekeinek színhelyére. Egy ilyen alkalommal érte a halál 1556 január végén Sáron. Igen sok verses históriája közül bibliai tárgyúak: Judit asszony históriája (1540 körül), Dávid király mint az nagy Góliáttal megvívott (1549 ápr.), Jónás története (1553.), melyek közül a két első épségben fennmaradt; erkölcsi irányú műve: Sokféle részegesről. Mindezeket közzétette →Szilády Áron (Régi Magyar Költők Tára III. k. 1881.) életrajzzal. Két éneke van a jelenlegi énekeskönyvben. – Budapesten szobra van.

Irodalom: Veress Samu: T. S. és kora (1880.), Mészöly Gedeon: T. S. (1906.), Dézsi Lajos: T. S. (1912.).