BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hallgató János (Taktaszada, 1859. – Felsőméra, 1935.) ref. lelkész. Sárospatakon tanult, hol 1878-ban végezte a gimnáziumot, 1882-ben a teológiát. Ezután egy évig →seniorságot viselt, 1883 nyarától pedig Keleméren, Szepsiben és Kassán volt segédlelkész, míg 1887-ben lelkésszé választották Felsőmérára. – Egy nagyobb értekezése „A Példabeszédes könyv paedagogiai elvei” címmel a →Sp. Lapokban (1885.) jelent meg, gyakorlati irányú dolgozatait pedig részint a →Dh. Lelkészi Tárban közölte, részint a következő kötetekben adta ki: Temetési beszédek. (Sárospatak, 1899.) (II. kiad. Rimaszombat, 1909.) Ref. szertartási beszédek és imák. (Uo. 1909.)