BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szathmári Paksi Mihály (II.) (Tokaj, 1715. – ?, 1778. márc 15.) ref. tanár, az előbbinek fia. Tanult Marosvásárhelyen és 1734-től Sárospatakon. Innen külföldre szándékozván menni, 1737 nyarán körutat tett Erdélyben az akkori szokás szerint pénzt gyűjteni. Kimenvén aztán, 1738. jún. 12-én Leidenben, 1739 júniusában Franekerben iratkozott be az egyetemre. Ez utóbbi helyen 1741 májusában még ott volt, de már 1742-ben tanár lett Sárospatakon. A következő évben eltávozott Mezőcsátra lelkésznek, ahonnan azonban 1744-ben visszatért korábbi állására. 1772-ben betegsége miatt nyugalomba vonult. – Művei: Isten igazgatásából vett nevének… (Gyászbeszéd Patay Sámuelné Szuhay Erzsébet felett). (Hely n. 1765.) Bölcs madarászat… (Gyászbeszéd Patay Józsefné Darvas Borbála felett). (Hely n. 1769.)