BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ruttkay Sándor (Maglód 1849. júl. 11. – Szarvas, 1943. nov. 1.) ev. lelkész. A gimnáziumi osztályokból kettőt 1862-ben Pesten, hatot 1868-ban Szarvason végzett. A teológiát Pozsonyban és Bécsben hallgatta, míg 1872-től nevelő, 1873-tól dunaegyházi, 1874-től kiskőrösi →káplán volt. 1875-ben lelkész lett Salgótarjánban. 1912-ben nyugalomba lépett s azután Szarvasra költözött. – Művei: Kis imakönyv gyermekek számára versekben. (Budapest, év. n.) (V. bőv. kiad. Losonc, 1903.) Ev. vallástan. (Losonc, 1883.) (XV. kiad. Budapest, 1933.) Konfirmandusok könyve (→Szeberényi János nyomán). (Hely n. 1890.) (XIV. bőv. kiad. Budapest, 1930.) Ker. istentisztelet. (Hely és év n.) Gyászbeszéd Kossuth Lajos… emlékére. (Salgótarján, 1894.) A salgótarjáni prot. egyház jubiláris évkönyve. (Uo. 1897.) Ünnepi beszéd 1848. márc. 15-e félszázados évfordulója napján. (Uo. 1898.) Emlékbeszéd… az aradi vértanúk hősi halálának félszázados évfordulóján… (Uo. 1899.) Ker. egyháztörténet (Tankönyv). (Budapest, 1899.) (VI. kiad. Pozsony, 1918.) A salgótarjáni ev. egyház története. (Hely és év n.) Egyházi beszédek különféle nemzeti alkalmakra. (Hely és év n.) Nemzeti szent énekek. (Hely és év n.) Alkalmi szent énekek. (Salgótarján. 1902.) Salgóvár és Salgótarján. (Losonc, 1902.) (Több kiadást ért.) Temetési énekek (Magyar, német és szlovák szöveggel). (Hely és év n.) Evangeliomi közös istentisztelet. (Salgótarján, év n.) Egyházi beszéd… Baltik Frigyes kánoni egyházlátogatása alkalmából. (Uo. év n.) Egészségi, erkölcsi és illemszabályok. (Hely és év n.) Kis énekes. (Hely és év n.) (V. kiad. Rimaszombat, 1907.) Szarvasi diákélet. (Balassagyarmat, 1906.)