BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sartorius András (Bajna, 1624. – Kiskarkó, 1679. jún. 12.) ev. lelkész. Tanulását Bánban és Zsolnán elvégezvén, 1648-ban →rektor lett Várnán, 1649-ben Illaván, hol 1655-ben →káplánkodni kezdett. 1656-ban Kaszára ment lelkésznek s itt 1668-tól →esperese is volt az →alsótrencséni egyházmegyének. Innen 1672-ben elűzetvén, 1673 januárjától Turócszentmihályon lelkészkedett, ahonnan azonban szintén elűzetvén, még ez évben Erdélybe menekült. – Műve: Responsio ad postulata duodecim (Kedd Jodocus ellen). (Trencsén, 1652.)

Irodalom: Masnicius Tóbiás: Synopsis vitae… Andreae Sartorii (1680., az ennek halálára írt versek gyűjteményének végén).