BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sárosi prot. egyházmegye, kezdettől fogva létezett és Sáros vármegyének azokban a községekben levő prot. egyházai tartoztak hozzá, amelyek nem állottak valamelyik szabad kir. városnak a földesurasága alatt. A vármegye megerősítésétől függvén az évről évre választott →esperes hivatala, még akkor is egységes maradt az →egyházmegye, mikor már erősen kiütköztek benne a lutheri és helvét irány ellentétei. Volt rá eset, hogy az →öt szabad kir. városi egyházmegye esperesét tették meg a magukénak is (Bels Benedek eperjesi l. 1586); volt arra is, hogy olyan lett az esperesük, aki már nyíltan helvét irányúnak mutatkozott (→Tolnai Balog János kapi l. 1602.). 1609-ben következett be a szétválás, de néhány évig még több ízben fordultak elő súrlódások.

Irodalom: Zoványi Jenő: A sárosi ref. egyházmegyének egy ismeretlen esperese („Kisebb dolgozatok a magyar protestantismus történetének köréből.” közt, 1910.).