BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Felsőszéki István (?, ? – ?, ?) ref. lelkész, valószínűleg az akkori Kraszna vármegyének Felsőszék nevű községéből való, ki 1725-ben máramarosszigeti →rektorságot viselt. Majd külföldre menvén, először ismeretlen helyen, majd 1730 júniusában Utrechtben, ez évi júliusban Franekerben, s még e hónap 29-én Oderafrankfurtban lett hallgatója az egyetemnek. A hazatérte utáni időből mindössze annyit tudunk róla, hogy 1752-ben ment középlaki papságról Kispetribe, hol alkalmasint 1767-ig lelkészkedett. – Műve: De solenni quovis septennio praelectione legis. (Utrecht, 1730.)