BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Soltész János (Nyírbátor, 1838. júl. 6. – Ombod, 1908. szept. 26.) ref. lelkész, az előbbinek atyja. Nyírbátorban tanult 1846-ig. Ekkor Sárospatakra, 1848-ban Debrecenbe ment, hol 1859-ben végezte a teológiát, közben az 1855–56. tanévben →rektor levén Nyírbátorban. Háromévi szinérváraljai →káplánkodás után 1862-ben apai, 1872-ben ombodi lelkész lett. – A →debreceni zsinatnak pót-, a →budapesti második zsinatnak rendes tagja volt. – Számos cikke jelent meg a →Debreceni Prot. Lapban. – Művei: Konfirmációi káté. (Szatmár, 1888.) (VIII. kiad. 1924.) A felsőbányai templomot felavató beszéde (Az egyház történetében). (Nagybánya. 1896.) A →nagybányai ref egyházmegye története. (Uo. 1902.)