BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Karika János (Gyermely, 1808. okt. 18. – ?Kecskemét, 1855. aug. 11.) ref. tanár. Debrecenben tanult, hol 1825-ben lépett a felsőbb osztályok elsőjébe s azután 1835 tavaszától őszéig →seniorságot viselt. Ekkor külföldre ment s miután egy év múlva visszatért, 1837-ben teol. tanár lett Kecskeméten. 1848-ban országgyűlési képviselő volt, miért a szabadságharc után bújdosnia kellett, ám elfogatván, négyévi fogságra ítéltetett. De 1852-ben kiszabadult és engedélyt nyert tanári hivatala folytatására. Egyházkerülete tanácsbíróvá választotta. – Művei: A Pesten állítandó prot. főiskola tervezete (→Tatay Andrással, második díjat nyert pályamű). (Kecskemét, 1843.) Keresztyéni egyesség (→Polgár Mihály püspökké avatásán). (Uo. 1846.) Imádság (József nádor emlékére). (Uo. 1847.) A körét híven betöltő lelkipásztor képe (Gyászbeszéd Gyárfás Pál felett). (Uo. 1847.) Kéziratban maradt művei is voltak.