BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kármán András (Losonc, ? Losonc, 1761. jan. 1.) ref. tanár. Előbb Debrecenben tanult, hol 1723. aug. 24-én kezdte a felsőbb osztályokat, azután Sárospatakon, ahonnan külföldre menvén, 1727 nyarán érkezett Utrechtbe, melynek egyetemére a következő évben iratkozott be, de meglátogatta még a leidenit és az oderafrankfurtit is. Hazajőve, 1731-ben →rektor lett Losoncon, hol az addiginál jóval magasabbra fejlesztette az iskolát. – Művei: Oratio funebris (Gyászbeszéd →Ráday Pál felett, 1733.). Hely n. 1735.) Halotti oratio… Wesselényi Zsuzsanna grófasszonyra, gr. Teleki Ádám hitestársára… (Kolozsvár, 1739.) Tragicomoedia… (Magyar gyászbeszéd özv. Ráday Pálné Kajali Klára felett). (Uo. 1747.) Respondensi tisztet vitt a „Theologiae christianae brevissima idea” (1728.) felőli vitán. – Veje volt →Gyöngyösi Árva Pálnak.