BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Karádi Pál (Székesfehérvári) (Karád, 1523. v. 1524. – ?, ?) unit. püspök. Gyermekségét és kora ifjúságát Székesfehérváron töltötte, honnan 1540 táján a török elől menekülve, Erdélybe került. Tanulásának helye ismeretlen. 1561 körül udvari papja volt Karánsebesen Bethlen Gergely várkapitánynak, akinek 1567-ben történt halála után Abrudbányán lett lelkész. Mint ilyen, az 1568. évi →gyulafehérvári hitvitán arbiteri tisztet teljesített a háromságellenesek oldaláról. 1569-től, a legkésőbben 1570 elejétől Simándon lelkészkedett, ahonnan 1572-ben elűzetvén, Temesvárt foglalt el lelkészi állást. Itt a →Dávid Ferenc halála után püspökké választatott az →alföldi vagy →délmagyarországi kerület részére. 1587-ben még élt. – Buzgó írói működésének eredményéül terjedelmes magyarázatokat szerzett a Hózseás (1561.) és Joel (1562.) próféciáihoz, valamint a Jelenések könyvéhez (1580.). Egy művében sokat vitatkozott ama felfogás ellen, hogy az utolsó ítéletkor nem Jézus Krisztus lesz az ítélőbíró. Ő bocsátotta közre nyomdájában az egyházi tekintetben is kiváló érdekű „Komédia Balassi Menyhért árultatásáról” (Abrudbánya, 1569.) c. színművet, melyet a régebbi felfogás szerint őmaga írt is. A „Debreceni disputatio”, más néven „Válaszúti komédia” viszont valóságosan az ő tollából eredhetett.