BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Blázy (Blasy) Lajos (Aszód, 1809. máj. 16. – ?, 1871. április 23.) ev. lelkész. Aszódon kezdett tanulni. További tanulását Selmecbányán és Pozsonyban végezte, majd külföldre ment s előbb a bécsi prot. teol. intézetben, 1831. máj. 31-től a jenai egyetemen hallgatta a teológiát. Hazájába visszatérve, 1834-ben Cegléden, 1835-ben Apostagon, 1837-ben Kiskőrösön lett lelkész. A pestmegyei egyházmegyében több hivatalt is viselt, végül 1861-től alesperes volt. – Művei: Egyházi törvény. (Pest, 1844.) Prot. új zsinati törvények. (Uo. 1860.) Evangyéliumi káté. (Uo. 1860.) (Több kiadása van, németül és szlovákul is megjelent.) Kéziratban szintén maradtak művei.