BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tiszáninneni ev. egyházkerület, a →tiszainak a XVIII. század végén sokszor használt neve.