BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bogner Péter (Brassó, ? – Brassó, 1591. júl. 28.) ev. lelkész. 1550 elején külföldre ment s ott a művelt világ számos egyetemén összesen majdnem másfél évtizedig foglalkozott a teológián kívüli tudományokkal. 1550. márc. 9-én a wittenbergi, 1552-ben a baseli egyetemre iratkozott be, Párizsban hat évig időzött, azután kizárólag a jogtudománynak szentelte magát, s miután a római, sienai, 1563-ban a padovai, 1564-ben a bolognai egyetemen hallgatta azt, ez évi szept. 30-án a ferrarai egyetemen doktori oklevelet szerzett belőle. Ekkor visszatért szülővárosába, városi tanácsos és az iskolának →lectora lett, egyszersmind orvosi működést is fejtve ki. 1572 végén aztán az elsőpapi hivatalt foglalta el, később a káptalan →dékánjává is megválasztatván. – Műve: Tröstliche Gebete wider die Türken. (Brassó, 1586.) (II. kiad. uo. 1594.)