BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Komjáthy Gábor (Fony, 1853. febr. 15. – ?, ?) ref. lelkész. Sárospatakon tanult, hol 1872-ben végezte a gimnáziumot, 1877-ben a teológiát. Ekkor kassai, 1879-ben sátoraljaújhelyi →káplán lett. 1882-től Kolbásán, 1883-tól Ladamócon, 1885-től Bodrogszentesen lelkészkedett, míg 1897-ben Ungvárra választották meg. 1923-tól 1939-ig egyszersmind →esperese volt a ketté osztott →ungi egyházmegye kárpátaljai részének. 1914-től, Magyarország első világháború utáni új határainak kialakításáig tanácsbírája volt a →tiszáninneni egyházkerületnek, 1915-től pedig gondnoka a sárospataki kollégiumnak, úgyszintén póttagja a →budapesti harmadik zsinatnak. – Művei: Egyházi beszéd a Kassán tartott lelkészszentelés alkalmával. (Sárospatak. 1882.) Jubilaeumi beszéd Fodor József nagyrozvágyi ev. ref. tanító 50 éves jubilaeuma alkalmából. (Uo. 1892.) Kopré Ferenc felett tartott emlékbeszéd. (Uo. 1896.) Erzsébet magyar királyné temetése napján… tartott… ima. (Uo. 1898.) Adalékok az ungvári ev. ref. egyház történetéhez. (Uo. 1906.)