BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Komjáthi Benedek (Komját [Nyitra vm.] ? – ?, ?) az első humanista bibliafordítók egyike. 1529-ben a bécsi egyetemnek volt hallgatója, de a török elől körülbelül már 1530-ban Husztra menekült. Innen nemsokára nyalábvári udvarába hívta Perényi Gáborné János fia nevelőjéül. Ott fordította le aztán Pál apostol leveleit (Epistolae Pauli lingva hungarica donatae. Az szent Pál levelei magyar nyelven) az Erasmus „Paraphrases in omnes epistolas Pauli apostoli” c. munkájából. Fordítása Perényi Gáborné költségén 1533-ban jelent meg Krakkóban. Későbbi sorsáról nincs bizonyos adat; aligha ő volt az a K. B., aki 1556-ban Nagyszombatban kalmárkodott. – Művét, mely a legrégibb tiszta magyar nyomtatvány, facsimile-kiadásban →Szilády Áron jegyzeteivel 1883-ban újra kinyomatta a Magyar Tud. Akadémia.

Irodalom: Rupp Kornél: K. B. és Erasmus („Tanulmányok…” 1898.), Jacobi Gyula: K. B. szent Pál levelei (1889.), Harsányi István: K. B. vallása (Sp. Ref. Lapok, 1910.), Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig (1922.).