BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szőnyi Pál (Debrecen, 1808. – Bp. 1878. jún. 17.) ref. vallású nevelőintézet-tulajdonos. Debrecenben tanult, 1824-ben lépve a felsőbb osztályok elsőjébe, 1834 őszétől 1835 tavaszáig pedig →seniori tisztet viselvén. Ekkor a Szepességre, majd a berlini egyetemre ment, ahonnan visszatérve hazájába, 1838-tól nevelője volt Tisza Kálmánnak és fivéreinek. 1848-ban miniszteri tanácsosi hivatalt vállalt a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban. Miután az abszolutizmus elején iskolafelügyelőséget viselt, 1851-ben magán nevelőintézetet nyitott Pesten. – Könyvtárát és természetrajzi gyűjteményét a →debreceni kollégiumra hagyta. A Magyar Tud. Akadémia 1846-ban levelező taggá választotta. – Egyházi érdekű műve: A Pesten felállítandó prot. praeparandia terve. (Buda, 1846.