BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szőnyi Virág Mihály (Ószőny, 1703. dec. 4. – Kunszentmiklós, 1790. máj. 1.) ref. püspök. Ószőnyben kezdett tanulni, de már 1718 elejétől Tatán volt s itt el is érte a felsőbb osztályokat, melyeket aztán 1721. szept. 10-től Debrecenben folytatott. Itt 1728-tól 1732-ig →köztanitói, azután →contrascribai, végül 1733 március-júniusában →seniori hivatalt töltött be. Ekkor külföldre menvén, majdnem egy évig a zürichi egyetemen gyarapította ismereteit s ott fel is szenteltette magát. Miután Utrechtben is időzött még néhány hónapig, visszatért hazájába, hol 1735 tavaszától Kunszentmiklóson lelkészkedett. A →solti egyházmegye 1755-ben →esperes, a →dunamelléki egyházkerület 1756-ban főjegyzővé, 1757-ben püspökké választotta. Lelkészi állásáról 1785-ben nyugalomba vonult. – Műve: De cultu religioso… (Zürich, 1734.) – Apósa volt →Göböl Gáspárnak.

Irodalom: Önéletrajza (Dt. Prot. Lap,1893.) Molnár János: Sz. V. M. dunamelléki superintendens levelei (P. E. I. L., 1907.).